jean

Artykuły (1)

  • Nowy zarząd PTK Centertel

    • Piątek, 27 kwietnia 2001 (12:25)
    Zarząd PTK Centertel odwołany. Dotychczasowego prezesa zarządu zastąpi na tym stanowisku marek Józefiak, piastujący dotąd stanowisko dyrektora generalnego spółki. W skład nowego zarządu...