Reklama

Smog - aplikacje, które dadzą nam znać o jakości powietrza

Jak sprawdzić jakość powietrza? Najlepiej przy pomocy aplikacji. Niestety, w najbliższym czasie, ze względu na smog, będziemy musieli coraz częściej korzystać z takich rozwiązań. Co warto zainstalować?

Raporty WHO pokazują, że w polskich miastach oddychamy niezwykle zanieczyszczonym powietrzem. Według opracowania międzynarodowej organizacji wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej znalazły się aż 33 leżące w Polsce. Smog może wywoływać ataki duszności, łzawienie, zaburzenie układu krążenia, podrażnienia skóry oraz na zaburzenia układu nerwowego. 

Reklama

Powyższe objawy i twarde dane wyraźnie wskazują, jak poważnym zagrożeniem dla ludzkiego życia i zdrowia jest zjawisko smogu. Dorosły człowiek wykonuje od 12 do 24 wdechów na minutę, każdorazowo wdychając 150 ml powietrza w przypadku kobiet i 200 ml w przypadku mężczyzn. Pokazuje to jak ważny jest jego skład i jak duże to ma znaczenie dla naszego zdrowia szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy trudno o czyste powietrze. W skrócie - smog jest bardzo niebezpieczny.

Czy oczyszczacz powietrza w domu pozbędzie się smogu? Kliknij, aby sprawdzić

Poniżej prezentujemy  aplikacje, dzięki którym będzie można sprawdzić stan powietrza w rożnych miejscach w Polsce. Aplikacje zostały opisane w kolejności alfabetycznej. 

Jakość powietrza w Polsce

Oficjalna aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).

Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu - sześciostopniowej skali (od "bardzo dobrego" do "bardzo złego"), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. 

Przy dostępie do sieci i włączonych usługach lokalizacyjnych aplikacja pokazuje dane z najbliższej stacji pomiarowej lub z innych wybranych stacji. Aplikacja wysyła powiadomienia push w przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych zanieczyszczeń oraz przy okazji publikacji nowych aktualności na portalu jakości powietrza/

Link do pobrania

Kanarek

Kanarek pozwala sprawdzić zanieczyszczenie powietrza (smog) w okolicy, a także poinformuje nas, jeśli jakość powietrza spadnie poniżej ustalonego poziomu. W aplikacji można użyć mapy do szybkiego zobaczenia sytuacji w Polsce lub wybranych miastach. Kanarek powiadomi nas, kiedy stan powietrza jest zły.

Kanarek wykorzystuje dane z serwisu www.powietrze.gios.gov.pl (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) które to są udostępnione z około jednogodzinnym opóźnieniem (występują również większe opóźnienia). Aktualnie Kanarek prowadzi monitoring ponad 150 stacji pomiaru jakości powietrza.
Aplikacja oferuje informuje o smogu przez: wykresy, powiadomienia, a także widget.

Kanarek monitoruje substancje:

- pyły zawieszone PM 2,5
- pyły zawieszone PM 10
- dwutlenek węgla (CO2)
- dwutlenek azotu (NO2)
- tlenek węgla (CO)
- benzen (C6H6)
- ozon (O3)

Prezentowane przez aplikację dane pochodzą wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych PMŚ i nie są interpolowane.

Link do pobrania

Zanieczyszczenie Powietrza

Za pomocą aplikacji "Zanieczyszczenie Powietrza" możesz na bieżąco śledzić stopień zanieczyszczenia powietrza w formie wykresów w odniesieniu do norm:

- pyłami PM10,
- pyłami PM2,5,
- dwutlenkiem siarki (SO2),
- dwutlenkiem azotu (NO2),
- ozonem (O3),
- tlenkiem węgla (CO),
- benzenem (C6H6),

Aplikacja umożliwia dodanie widget na  pulpit, aby mieć łatwy dostęp do wskazań jakości powietrza.

Link do pobrania

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: smog

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje