Reklama

Z sieci do sieci

Zawierając umowę z innym niż dotychczas operatorem komórkowym lub stacjonarnym, możesz zachować swój dotychczasowy numer telefonu. Możesz też pozostać przy tym samym numerze telefonu stacjonarnego, zmieniając miejsce zamieszkania. Umożliwia to usługa przenoszenia numerów.

Bez względu na to, czy przenosisz numer między sieciami stacjonarnymi czy komórkowymi, postępowanie jest takie samo. Natomiast przeniesienie numeru z sieci stacjonarnej do komórkowej lub odwrotnie nie jest obecnie możliwe.

Reklama

Między operatorami

Najpierw musisz złożyć u operatora, do którego chcesz przenieść numer, wniosek z zapytaniem, czy możliwe jest przeniesienie danego numeru do jego sieci (wzory tego i innych potrzebnych wniosków znajdziesz na stronie internetowej operatora). Wniosek powinien zawierać twoje dane, włącznie z numerem dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz przenoszony numer telefonu. Operator ma 7 dni na udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Jeśli odpowiedź jest pozytywna, musisz się udać z kolejnym pismem tym razem do obecnego operatora telefonicznego. Jeśli numer należy do usługi abonamentowej, wystosuj wniosek o rozwiązanie umowy z przeniesieniem numeru. Jeżeli jest to umowa terminowa, wiązać się z tym będą kary finansowe - więcej w ramce. Jeśli korzystasz z usługi pre-paid, wystarczy wniosek o przeniesienie numeru.

We wniosku wskaż operatora, do którego sieci chcesz przenieść numer, oraz dołącz uzyskaną od niego zgodę na przeniesienie numeru.

Dotychczasowy dostawca telefoniczny ma 14 dni, aby poinformować cię o swojej decyzji i dacie przeniesienia numeru. Przerwa w dostawie usługi spowodowana przenoszeniem numeru nie może być dłuższa niż 24 godziny.

Przeprowadzka z numerem

Aby przenieść numer w ramach sieci, np. podczas zmiany miejsca zamieszkania, zwróć się ze stosownym wnioskiem do swojego operatora. Podaj w nim dotychczasowy adres oraz adres lokalu, do którego chcesz przenieść numer.

Numer stacjonarny mogą podczas przeprowadzki zachować także klienci operatorów, którzy korzystają z sieci telekomunikacyjnej TP, czyli np. Tele2, Dialog. Oczywiście podanie o przeniesienie numeru należy złożyć do operatora, z którym jest podpisana umowa o świadczenie usług, np. Tele2. Operator sam zwróci się do TP z wnioskiem o przeniesienie numeru.

W opisanych przypadkach czas oczekiwania na przeniesienie numeru nie powinien był dłuższy niż 21 dni od złożenia wniosku. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku operator powinien pisemnie powiadomić cię o dacie zakończenia przenoszenia numeru. Do tej daty telefon można użytkować w starym lokalu.

Artykuł pochodzi z setnego, jubileuszowego numeru PC Format

Źródło informacji

PC Format

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje