Reklama

REGULAMIN Stawka połączenia konkurs SMS

Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Stawka połączenia - konkurs SMS", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej "INTERIA.PL."

Reklama

2. Konkurs rozpoczyna się 7 maja i trwa do 9 maja 2007 roku.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników, współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.

4. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Zasady Konkursu

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać SMS o treści HALO.XX gdzie XX jest odpowiedzią na zadane pytanie (przykład HALO.INTERIA) na nr 7152. Koszt SMS: 1 złotych netto tj. 1,22 złotych brutto.

6. System prześle uczestnikowi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

7. Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę wiadomości SMS w jeden dzień lub każdego dnia trwania konkursu.

8. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7152.

Rozwiązanie Konkursu

9. Nagrodami w Konkursie są odtwarzacz MP3 APPLE iPOD SHUFFLE oraz 5 zestawów gadżetów promocyjnych INTERIA.PL.

10. Nagrody w Konkursie otrzyma sześć osób, które jako pierwsze prześlą poprawną odpowiedź na zadane pytanie w dniu 9 maja 2007 r. po godzinie 12.00. Dodatkowo należy odebrać osobiście połączenie telefoniczne po zakończeniu konkursu i podać swoje dane osobowe za pośrednictwem poczty email.

11. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych podczas rozmowy telefonicznej z operatorem Konkursu.

12. Pomimo przesłania kilku zgłoszeń, uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

13. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

14. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

15. INTERIA.PL zobowiązuje się do przesłania nagród zwycięzcom Konkursu w terminie 21 dni od daty powiadomienia o otrzymaniu nagrody.

16. O wygranej zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez telefon przez INTERIA.PL, na numer komórkowy z którego wysłany został SMS, w terminie 7 dni od 7 maja 2007 roku.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje