5G w 2020 roku będzie europejskim standardem

​Huawei ogłosił rozpoczęcie działań zmierzających do opracowania piątej generacji rozwiązań łączności bezprzewodowej (5G) dla użytkowników w Europie. Na wczorajszej konferencji 5G Europe w Monachium, omówione zostały optymalne strategie wspólnych działań, które umożliwią szybsze osiągnięcie tego celu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz, dostawcy usług i liderzy branży technologicznej.

5G to nowa generacja ultraszybkich sieci bezprzewodowych, które będą fundamentem przyszłych technologii łączności. Huawei inwestuje ogromne środki w tworzenie innowacji i działania badawcze na tym polu. Mają one umożliwić dokonanie postępu technologicznego w Europie, dzięki otwartości i chęci współpracy ze strony partnerów z branży, konsorcjów, uczelni wyższych i wiodących organizacji zajmujących się wdrażaniem innowacji na całym świeci

Reklama

5G@Europe Summit w Monachium to jeden z elementów tego procesu. Podczas konferencji doszło do spotkania kluczowych innowatorów z Unii Europejskiej i innych regionów, co umożliwiło dyskusję na temat wyzwań i szans związanych z dalekosiężnymi planami, wymogami, podstawowymi technologiami i innowacjami, a także społecznymi korzyściami płynącymi z wdrożenia standardu 5G. W gronie prelegentów znaleźli się m.in. Luigi Gambardella, przewodniczący rady nadzorczej ETNO oraz Thibaut Kleiner, dyrektor działu Network Technologies we wchodzącej w skład Komisji Europejskiej agencji DG CONNECT.

- Rozwiązania 5G będą mieć fundamentalny wpływ na branżę ICT, a także jakość życia nas wszystkich. Huawei jest jednym z głównych pionierów dążących do wdrożenia nowej technologii. Inwestycje na polu technologii 5G rozpoczęliśmy w 2009 roku, a niedawno informowaliśmy o przeznaczeniu dodatkowych 600 mln dolarów na badania i innowacje w tej dziedzinie. Będą one prowadzone do 2018 roku - powiedział Dr Wen Tong, dyrektor działu Wireless Research oraz placówki Communications Technologies Laboratories w Huawei 2012 LAB.

5G dla wszystkich w 2020 roku

Huawei planuje przeprowadzenie znacznych inwestycji badawczych w Europie, zarówno w ramach programu Horyzont 2020 jak i poza nim, zwłaszcza w ośrodku badawczym Huawei ERC (European Research Centre). Należące do europejskiego konsorcjum badawczego METIS, centrum Huawei ERC zajmuje się badaniami nad kluczowymi elementami technologii bezprzewodowego interfejsu dla sieci 5G. Ośrodek ERC jest również jednym z głównych podmiotów w programie partnerstwa publiczno-prywatnego (5GPPP) zainicjowanego przez Komisję Europejską. 

Huawei przewiduje, że pierwsze sieci 5G trafią do komercyjnego użycia w 2020 roku, oferując tysiąckrotnie większą przepustowość niż obecne sieci mobilne i pozwalając osiągnąć maksymalną wartość transferu powyżej 10Gbps. Wszechobecny dostęp do sieci zrewolucjonizuje cały pion branży, umożliwiając powstanie nowych, innowacyjnych sektorów gospodarki. Mobilne sieci 5G pozwolą np. na wdrożenie platform wirtualnego środowiska chmury i zrealizowanie prognoz wzrostu łącznej liczby połączeń w ramach Internetu Rzeczy (IoT - Internet of Things).

Europa motorem napędowym technologii 5G

W dokumencie opublikowanym w styczniu 2014 roku, firma Huawei nakreśliła wizję rozwoju i wdrażania technologii 5G. Wśród głównych celów wymieniono ogromną przepustowość i masową łączność sieci, obsługę rosnącej liczby dostępnych usług oraz wysoką wydajność eksploatacji pasma. Autorzy dokumentu zwrócili też uwagę na fakt, że sukces technologii 5G zależy w dużej mierze od pomyślnego wdrożenia sieci LTE (4G). Dotychczasowe działania Huawei umożliwiły dokonanie znaczących postępów na tym polu, pozwalając na wdrożenie pierwszych europejskich komercyjnych sieci 4G, w tym m.in. w Polsce. Z sieci bezprzewodowych Huawei korzysta obecnie ponad 500 operatorów mobilnych i ponad 2 miliardy abonentów sieci 3G i LTE na całym świecie.

Podczas 5G@Europe Summit, firma Huawei zaapelowała także o zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami z całego ekosystemu, międzynarodowymi organizacjami handlowymi, uczelniami, władzami i firmami z sektora prywatnego, służącej rozwojowi i rozpowszechnianiu technologii łączności 4G i 5G. Europa odgrywa istotną rolę w procesie, który przyniesie korzyści wszystkim zaangażowanym stronom: technologia 5G będzie miała zasięg globalny, lecz pozwoli Europie zwiększyć swoją konkurencyjność na światowych rynkach, a powodzenie sieci 5G na kontynencie europejskim ma kluczowe znaczenie dla ogólnoświatowego sukcesu nowej generacji sieci.

Dowiedz się więcej na temat: sieć 5G | Huawei

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje