Reklama

Internet i telefony - ile płacimy za te usługi?

UKE przeprowadziło badania ankietowe dotyczące korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz analizę preferencji konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014. Badaniu poddane zostały trzy główne segmenty rynku: dostęp do internetu, telefonia ruchoma i telefonia stacjonarna.

Analiza obejmowała trzy grupy użytkowników: klientów indywidualnych (w tym grupę klientów powyżej 50 roku życia) i klientów instytucjonalnych. W ramach badań respondenci wyrazili swoje opinie na temat rynku telekomunikacyjnego i jego funkcjonowania, jakości usług, jak również określili, z których usług korzystają najczęściej. Magdalena Gaj, Prezes UKE zaznacza: "Wyniki badania konsumenckiego potwierdziły informacje, które sukcesywnie dochodziły z rynku, m.in. znaczny wzrost popularności smartfonów i telefonii mobilnej. Można więc wysnuć wniosek, że polscy konsumenci są coraz bardziej aktywnymi, mobilnymi i nowoczesnymi członkami e-społeczeństwa, do którego dołącza coraz młodsza grupa użytkowników".
 
Badaniu poddane zostały trzy główne segmenty rynku: dostęp do internetu (zarówno stacjonarny jak i mobilny), telefonia ruchoma i telefonia stacjonarna. Ponadto w badaniu klientów indywidualnych i instytucjonalnych zostały zebrane opinie dotyczące znajomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej i jego funkcjonowania oraz zmian na rynku telekomunikacyjnym. 

Reklama

Analiza preferencji konsumentów została dokonana na podstawie raportów z badań klientów indywidualnych wykonanych w latach 2011-2014. W każdym z analizowanych lat badanie obejmowało reprezentatywną grupę ok. 1600 osób w wieku 15 lat i więcej i odbywało się metodą wywiadu bezpośredniego. 

Najważniejsze wnioski z badań ankietowych w 2014 r.:

Klienci indywidualni
 
- Najbardziej popularną usługą wśród klientów indywidualnych jest nadal telefonia ruchoma. 88 proc. respondentów wskazało na korzystanie z tej usługi w 2014 r. Zdecydowanie najrzadziej respondenci korzystali z telefonii stacjonarnej. Jedynie 23 proc. osób wskazało na posiadanie takiej usługi.

- Ponad połowa badanych miała dostęp do - nternetu (58 proc.).

- Deklarowane koszty ponoszone za każdą z usług nieznacznie się różnią, jednak nie przekraczają granicy 58 zł. Średnia opłata za internet stacjonarny i mobilny w 2014 r. wyniosła 53 zł. Użytkownicy telefonów komórkowych ponosili koszty od 35 zł (na kartę) do 58 zł (abonament). Miesięczne wydatki na telefon stacjonarny wynosiły średnio 51 zł.

- Z usług wiązanych korzystało w 2014 r. 16 proc. respondentów. 76 proc. z nich miało zakupiony pakiet dwóch usług, a 21 proc. – trzech. Jedynie 1 proc. badanych posiadało połączenie czterech lub więcej usług. Najczęściej występującym pakietem usług telekomunikacyjnych było połączenie telewizji z internetem stacjonarnym.

- Wśród pozytywnych zmian na rynku telekomunikacyjnym klienci indywidualni w 2014 r. wymieniali najczęściej obniżki cen (25 proc.) i rozwój nowych technologii (25 proc.). Trzecią pod względem popularności odpowiedzią była opcja „wzrost ilości ofert jakie klienci mogą wybrać, szerszy/lepszy zakres tych ofert” (19 proc.).

- Od 2012 r. zwiększa się grono osób, które nie dostrzegają na rynku żadnych negatywnych zjawisk. W 2014 r. ponad połowa respondentów uznała, że nie widzi niekorzystnych procesów i wydarzeń w dziedzinie telekomunikacji. 20 proc. respondentów wskazało jako negatywne zjawisko na rynku wysokie ceny a jedynie 11 proc. na małą konkurencję. Niezrozumiałość i skomplikowanie procedur wskazał blisko co dziesiąty badany.  

INTERIA.PL/informacje prasowe

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: telefonia komórkowa | UKE | internet mobilny | smartfony

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama