Reklama

Dla Polaka bank w komórce nie istnieje

Tylko 3,5 proc. Polaków, klientów banków, korzysta z rachunku przez komórkę. Za to ponad połowa z nich nie wie, czym jest bankowość mobilna - wynika z badania Instytutu Homo Homini dla mBanku.

Instytut Homo Homini wspólnie z internetowym mBankiem zapytał Polaków o nowoczesny sposoby komunikowania się z bankami przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe. Mimo że obecnie z bankowości internetowej, według szacunków mBanku, korzysta ok. 10 mln osób, to użytkowników bankowości mobilnej w milionach liczyć nie można. Jak oszacował Instytut Homo Homini, obecnie z banku w komórce korzysta zaledwie 3,5 proc. wszystkich klientów banków, czyli ok. 850 tys. osób. W 100 proc. są to użytkownicy bankowości elektronicznej.

Reklama

Z reguły z bankiem za pośrednictwem urządzeń mobilnych łączą się ludzi młodsi, lepiej wykształceni, nieźle zarabiający, wydający pieniądze w dużych miastach. Tego typu klienci często pełnią rolę trendsetterów, a więc osób, które z nowości korzystają głównie jako pierwsi.

Zdecydowana większość klientów polskich banków, pytana o to, do czego bankowość w komórce wykorzystuje lub chciałaby wykorzystywać, odpowiada podobnie - największym powodzeniem cieszy się sprawdzanie stanu rachunku i jego historii, możliwość realizacji przelewów oraz doładowywania telefonów.

Ponad połowa klientów banków nie słyszała o bankowości przez komórkę

Analiza dowodzi, że ponad połowa Polaków-klientów banków (54,3 proc.) nigdy nie słyszała o bankowości mobilnej. Co czwarty pytany (25,4 proc.) słyszał o takim rozwiązaniu, jednak nie posiadał na ten temat konkretnej wiedzy. Swojego zdania nie chciało wyrazić 2,6 proc. respondentów. W sumie dało to ponad 80 proc. badanych, którzy nie posiadają żadnych lub posiadają jedynie pobieżne informacje na temat tego typu usług. Znajomość bankowości mobilnej zadeklarowało jedynie 17,7 proc. ankietowanych.

Klienci znający bankowość mobilną rzadko z niej korzystają i nie znają oferty banków

Spośród osób, które w badaniu potwierdziły, że wiedzą czym jest bankowość w komórce, ponad cztery piąte pytanych (80,2 proc.) nigdy z niej nie skorzystało. Doświadczenie w korzystaniu z banku za pośrednictwem urządzenia mobilnego zadeklarowała nieco mniej niż jedna piąta klientów (19,8 proc.). Ponad 60 proc. rozumiejących czym jest bankowość mobilna stwierdziła, że wie, czy ich bank oferuje taką usługę. Wciąż jednak 1/3 klientów nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie. Zatem w ogólnej liczbie Polaków-klientów banków tylko 13 proc. respondentów ma świadomość, czy ich bank oferuje dostęp do swoich usług z poziomu urządzeń mobilnych.

Dla połowy korzystających z bankowości przez komórkę inne kanały dostępu do banku okazują się być wystarczające

Nie korzystający z bankowości w komórce klienci banków wskazali powody tego stanu rzeczy. Ankieterom mówili, że dostęp do banku za pośrednictwem innych niż np. telefon komórkowy kanałów wciąż jest dla nich wystarczający - odpowiedziało tak 53 proc. pytanych. Z kolei 19 proc. klientów wyraziło wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa tego typu usług, a 15 proc. uznało, że o bankowości mobilnej wie zbyt mało lub zasygnalizowało, że jest ona dla nich skomplikowana. Wątpliwości te nie są zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że odpowiedzi pochodziły od osób nie korzystających z banku przez komórkę, często nie mających świadomości, czym jest usługa. Czyżby niewiedza rodziła strach?

Z bankowości mobilnej korzystają i propagują ją klienci-trendsetterzy

Analizując, czy i w jaki sposób polscy klienci banków korzystają z bankowości mobilnej, nie sposób nie zapytać o profil demograficzny. Wyniki badania nakreśliły bowiem wyraźny podział pomiędzy grupą użytkowników bankowości przez komórkę i tych, którzy z tego rozwiązania nie korzystają. Wśród użytkowników usługi, prawie 60 proc. stanowią ludzie młodzi, do 35. roku życia, a 93 proc. to osoby do 45. roku życia. Zamieszkują oni przede wszystkim duże miasta powyżej 250. tys. mieszańców (to 63 proc. badanych).

Ten nieco stereotypowy profil "mieszczucha" potwierdzają również dane dotyczące zarobków tych klientów (dobrych - biorąc pod uwagę, że 47 proc. z nich zarabia powyżej 4. tys. zł netto miesięcznie) oraz ich wykształcenia (75 proc. to osoby po studiach wyższych). Co ciekawe, ponad połowa klientów z tej grupy twierdzi, że wśród swoich znajomych często są pierwszymi osobami korzystającymi z nowinek technicznych, a 75 proc. z nich deklaruje, że lubi rozmawiać o nowych technologiach. Mamy więc do czynienia z klientami-trendsetterami, którzy w gronie użytkowników nowych rozwiązań technologicznych dzierżą palmę pierwszeństwa.

Po przeciwnej stronie znajdują się klienci polskich banków, którzy z banku w komórce nie korzystają. Co ważne, w tej grupie prawie 40 proc. osób z bankowości elektronicznej nie korzysta w ogóle. Odsetek odpowiedzi negatywnych wzrasta wraz z wiekiem respondentów. Wśród klientów banków powyżej 55. lat, z banków drogą elektroniczną nie korzysta 60 proc. respondentów.

Dowiedz się więcej na temat: bankowość mobilna

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje