Reklama

Warunki przetargu UMTS

Ministerstwo Łączności ujawniło dziś warunki przetargu na telefonię UMTS. Poniżej prezentujemy ten dokument.

Dot.: Informacji dla podmiotów zamierzających ubiegać się o koncesję na świadczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii ruchomej typu komórkowego według standardu UMTS (?Koncesja 3G?)

Reklama

I. Minister Łączności przeprowadził konsultacje z Prezesem URT dotyczące niektórych zagadnień Przetargu UMTS. W wyniku tych konsultacji Minister Łączności otrzymał możliwość przekazania następujących informacji:

1. W przypadku, gdy w Przetargu UMTS zostanie złożonych mniej niż 5 Ofert lub któraś z

Ofert nie będzie spełniać wymogów formalnych, określonych w Dokumentacji Przetargu lub w

przypadku, gdy Oferent lub jego udziałowcy/akcjonariusze nie będą spełniać wymaganych

kryteriów wiarygodności określonych w Dokumentacji Przetargu, Minister Łączności w wyniku

przeprowadzonego Przetargu UMTS wyda mniej niż 5 Koncesji 3G,

2. W przypadku, gdy zostanie wydanych mniej niż 5 Koncesji 3G, nie przydzielone

częstotliwości Przydzielanego widma radiowego zostaną udostępnione podmiotom, które

uzyskają Koncesję 3G w wyniku przeprowadzonego Przetargu UMTS, np. jeżeli w wyniku

przeprowadzonego Przetargu UMTS zostaną wydane 4 Koncesje 3G, to pasmo 40 Mhz

nieprzydzielonych częstotliwości w sparowanej części Przydzielanego widma radiowego

zostanie podzielone na bloki po 10 Mhz i udostępnione w taki sposób, aby każdy z podmiotów,

które otrzymają Koncesje 3G mógł otrzymać 1 blok po 10 Mhz; przydział częstotliwości w

niesparowanej części Przydzielanego widma radiowego będzie odbywać się na takich samych

zasadach.

3. O rezerwację częstotliwości w Nieprzydzielanym widmie radiowym będą mogli ubiegać się

jedynie Operatorzy 3G, którzy otrzymają Koncesję 3G w wyniku Przetargu UMTS.


II. Minister Łączności przeprowadził konsultacje z Prezesem URT dotyczące przedstawionych

w Dokumentacji Przetargu warunków świadczenia usług dostępu do sieci innych operatorów

(roaming krajowy). Prezes URT nie zgłosił zastrzeżeń do zasad roamingu krajowego

przedstawionych w Dokumentacji Przetargu.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: minister | UMTS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje