Reklama

Unieważnienie przetargów WiMAX

Anna Streżyńska - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej - wszczęła postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności poszczególnych przetargów na rezerwacje częstotliwości dla radiowych sieci szerokopasmowego dostępu do internetu (WiMAX).

Wszystko z powodu rozbieżności w ocenie ofert tych samych oferentów przez poszczególne komisje przetargowe powołane w oddziałach okręgowych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (poprzednika Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Reklama

W rozpoczętych 21 września 2005 roku 317 postępowaniach przetargowych na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz dla radiowych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu (WiMAX) zostało złożonych łącznie 1201 ofert.

Z powodu rozbieżności w ocenie ofert tych samych oferentów przez poszczególne komisje przetargowe powołane w oddziałach okręgowych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (poprzednik Urzędu Komunikacji Elektronicznej), Prezes UKE powołał zespół opiniodawczo-doradczy do oceny prawidłowości badania ofert złożonych w 317 postępowaniach przetargowych na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (zwany dalej zespołem) oraz wszczął postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności poszczególnych przetargów.

W wyniku przeprowadzonego przez zespół badania potwierdziły się wcześniejsze wątpliwości dotyczące podejmowania przez poszczególne komisje przetargowe różnych rozstrzygnięć w stosunku do ofert tych samych oferentów, złożonych na różnych obszarach przetargowych.

Stwierdzono również występowanie niezgodności z dokumentacją przetargową w każdej ofercie, która uzyskała najwyższą ilość punktów w postępowaniu przetargowym, jak również w niektórych ofertach (złożonych w rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych), które pomimo zakwalifikowania do II etapu, nie uzyskały najwyższej liczby punktów.

W opinii Prezesa UKE przedmiotowe nieprawidłowości stanowią podstawę do stwierdzenia nieważności tych postępowań przetargowych, w których stwierdzono ich występowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także wyniki poszczególnych postępowań przetargowych, należy stwierdzić, że na podstawie żadnego z 317 postępowań przetargowych nie dojdzie do udzielenia rezerwacji częstotliwości.

PG

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: UKE | komisje | Anna Streżyńska | unieważnienie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje