TP spowalniała łącza swoim klientom

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Polską S.A. obowiązki regulacyjne niezbędne do zapewnienia abonentom TP dostępu do portali i innych usług internetowych oferowanych przez konkurencyjnych przedsiębiorców.

TP została zobowiązana do równego traktowania wszystkich przedsiębiorców, przez zapewnienie takich samych warunków przesyłu pakietów protokołu internetowego dla ruchu pomiędzy abonentami TP a przedsiębiorcami świadczącymi usługi portalu internetowego, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, przesyłania sygnałów głosowych lub video w sieci internet z wykorzystaniem łączy operatorów trzecich, od których TP nabywa usługę dostępu do internetu, oraz komunikacji z użytkownikami tych przedsiębiorców.

Reklama

Ponadto Prezes UKE nakazał TP udostępnianie informacji, które umożliwią kontrolę poszczególnych konfiguracji urządzeń realizujących przesył pakietów protokołu internetowego (czas transmisji pakietów, wielkość obsługiwanych pakietów, kolejność transmisji, straty pakietów pomiędzy abonentami TP, a usługami realizowanymi przez innych przedsiębiorców poprzez łącza operatorów trzecich).

Nałożony przez Prezesa UKE obowiązek nakazuje równe traktowanie przedsiębiorców, przez co należy rozumieć także zakaz podejmowania przez TP działań mających na celu przypisanie wybranych przedsiębiorców lub użytkowników (np. polskich portali), których dotyczy decyzja, do wybranych łączy operatorów trzecich, od których TP nabywa usługę dostępu do internetu. W szczególności TP nie może przypisać ruchu od określonego przedsiębiorcy do wybranego łącza lub grupy łączy, w przypadku, gdy dysponuje innymi łączami.

Wyniki kontroli UKE

Korzystając ze swoich uprawnień, Prezes UKE w okresie od 21 sierpnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r. przeprowadził kontrolę przestrzegania przez TP nałożonego decyzją obowiązku. Sprawdzono także dane transmisyjne za okres 90 dni przed rozpoczęciem kontroli.

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, iż TP nabywa usługę dostępu do sieci internet od trzech operatorów. Po wystąpieniu w lipcu 2006 r. awarii jednego z łączy TP do operatora, od którego TP nabywa usługę dostępu do internetu, TP dokonała takiego przełączenia ruchu na łącza do innych operatorów, które doprowadziło do kilkudniowego obciążenia tych łączy, a w następnych dniach ich maksymalnego wykorzystania, co objawiało się znacznym pogorszeniem warunków przesyłu pakietów protokołu internetowego przedsiębiorców przypisanych do tych łączy, w stosunku do warunków przesyłu pakietów protokołu IP przedsiębiorców działających w oparciu o wolne, nieobciążone pozostałe łącza do operatora na łączu z którym wystąpiła awaria. W tym samym czasie pozostałe łącza do tego operatora, (TP posiada 6 łączy z operatorem) obciążone były 25-30 proc. Sytuacja taka trwała kilkanaście dni i w tym czasie warunki przesyłu pakietów IP po różnych łączach nie były takie same, do czego TP była zobligowana decyzją Prezesa UKE.

W wyniku kontroli wydane zostały zalecenia pokontrolne nakazujące TP w terminie 30 dni usunięcie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem decyzji Prezesa UKE, polegających na nierównym traktowaniu przedsiębiorców, przez niezapewnienie takich samych warunków przesyłu pakietów protokołu internetowego, w szczególności czasu transmisji pakietów, wielkości obsługiwanych pakietów, kolejności transmisji pakietów i strat pakietów na wszystkich łączach do operatorów trzecich, od których TP nabywa usługę dostępu do internetu.

PG

Dowiedz się więcej na temat: UKE

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje