Reklama

TP SA: Przeciwdziałaliśmy nadużyciom

Telekomunikacja Polska SA przekazała Prezesowi URT oficjalne stanowisko dotyczące rzekomego - jej zdaniem - ograniczania dostępu do usługi dzierżawy łączy operatorom niezależnym. W oficjalnym oświadczeniu czytamy m.in.: Kroki, które TP SA podjęła w sprawie dzierżawy łączy, mają na celu jedynie egzekwowanie zasad ich użytkowania zgodnie z warunkami umowy, a nie ograniczanie dostępu do usługi. TP SA odnotowuje nadużycia niezgodne z umową i cennikiem, polegające na wykorzystywaniu przez część dzierżawców np. łączy telefonicznych do budowy łączy cyfrowych o przepustowości powyżej 64 kb/s.

Takie zachowania zakłócają pracę sieci i pogarszają jakość usług świadczonych na rzecz innych użytkowników.

Reklama

Aby przeciwdziałać tym praktykom, TP SA rozpoczęła instalację urządzeń, które zapewniają wykorzystanie dzierżawionego łącza zgodnie z parametrami określonymi w umowie. Działania takie podjęto jedynie w kilkudziesięciu przypadkach na wiele tysięcy łączy dzierżawionych w całym kraju. Dzięki temu wszyscy abonenci TP SA otrzymują usługi o odpowiedniej jakości.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego (27.02) URT zażądał od TP SA wyjaśnień w sprawie zażaleń składanych przez niezależnych operatorów, a dotyczących utrudniania im przez narodowego operatora swobodnego dostępu do łączy dzierżawionych.

TP SA przedstawiła operatorom nowe warunki umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, które przewidują m.in. stosowanie tzw. tłumików ograniczających przepustowość dzierżawionego łącza.

Działanie URT było podyktowane obawą, że kroki podjęte przez TP SA są niezgodne z ustawą "Prawo telekomunikacyjne".

Już następnego dnia (28.02) po wystosowania zapytania przez URT, również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: przeciwdziałanie | kroki | Orange Polska S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje