Reklama

Stanowisko TP S.A.w sprawie wyroku sądu

W związku z wyrokiem Antymonopolowego (zobacz tutaj) - Telekomunikacja Polska S.A. umieściła na swojej stronie internetowej komunikat, w którym czytamy:

" Sąd Antymonopolowy przyznał rację Telekomunikacji Polskiej SA uchylając decyzję URT narzucającą warunki współpracy pomiędzy TP SA i Niezależnym Operatorem Międzystrefowym Sp. z o.o. (m.in. umieszczania na fakturach TP SA usług NOM Sp. z o.o.). Sąd uchylił ją w całości jako wydaną z naruszeniem prawa.

Reklama

TP SA podtrzymuje swoje propozycje rozwiązania problemu, które ułatwią klientom korzystanie z usług obu firm.

Aby zakończyć trwający od miesięcy spór i znaleźć optymalne rozwiązane problemu zgodne z decyzją sądu, TP SA i NOM Sp. z o.o. ponownie przystąpią do rozmów. TP SA już wcześniej zaproponowała odpłatne wystawianie faktur w imieniu NOM Sp. z o.o. lub odpłatne udostępnienie danych niezbędnych do wystawienia takich faktur. Obie propozycje operator odrzucił. TP SA zapewnia swoich klientów, że ze swojej strony zrobi wszystko, aby problem wywołany przez NOM Sp. z o.o. został rozwiązany jak najszybciej. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wystawianie faktur za korzystanie z usług NOM Sp. z o.o. leży w gestii NOM Sp. z o.o. Wyłącznie od dobrej woli tego operatora zależy przyjęcie takiego sposobu rozliczenia klientów za korzystanie z jego usług w poprzednich miesiącach, który byłby dla nich jak najmniej uciążliwy.

Zgodnie z prawem podatkowym, poprawnie sporządzona faktura VAT może zawierać tylko wartości dotyczące usług wytworzonych i świadczonych przez podmiot wystawiający fakturę - sprzedawcę. Prawidłowe wypełnienie faktury VAT gwarantuje możliwość odliczenia przez podmioty gospodarcze podatku VAT. Błędna faktura VAT może być też zakwestionowana jako dowód księgowy (nasz klient - płatnik VAT - nie odliczy podatku ani za usługi NOM Sp. z o.o., ani TP SA) a kwoty figurujące na fakturze nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Aby uchronić swoich klientów przed tymi konsekwencjami, TP SA wielokrotnie zwracała uwagę, na konflikt pomiędzy decyzjami Ministerstwa Łączności i URT w kwestii fakturowania usług, a prawem podatkowym. Wcześniejsze obawy TP SA z tym związane w swoich stanowiskach potwierdził zarówno właściwy dla TP SA Urząd Skarbowy, jak również Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie Ministra Łączności wydano bez podstawy prawnej, a więc nie może być wiążące dla rozliczeń podatkowych Spółki oraz jej abonentów, płatników VAT. W związku z tym spółka sprzeciwiła się decyzji Prezesa URT, zaskarżyła ją do sądu

i podjęła decyzję o nie zamieszczaniu na swoich fakturach usług świadczonych przez NOM Sp. z o.o.

Chcąc rozwiązać problem fakturowania usług innych operatorów TP SA proponowała im rozwiązania alternatywne (odpłatne wystawianie faktur lub odpłatne udostępnienie danych niezbędnych do wystawienia takich faktur). W odróżnieniu od pozostałych niezależnych operatorów międzystrefowych, NOM Sp. z o.o. odrzucił te propozycje.

W 14 krajach Unii Europejskiej (z 15 państw) niezależni operatorzy świadczący usługi międzystrefowe wystawiają dla abonentów korzystających z ich usług odrębne faktury.

Jedynie w Niemczech operator strefowy zamieszcza na własnych fakturach należność za usługi świadczone przez operatorów międzystrefowych. W tym kraju jednak - w odróżnieniu od Polski - system ten działa w oparciu o jednoznaczne zapisy prawa podatkowego. Podstawę prawną do takiego postępowania stanowią w Niemczech zarówno przepisy federalne jak i przepisy dekretu wydanego przez Ministerstwo Finansów Landu Nadrenia Północna-Westfalia (instytucji właściwej dla siedziby Deutsche Telekom AG). Z powyższego wynika, że obecna sytuacja w naszym kraju nie znajduje precedensu w żadnym z państw UE. Wzorowanie się na sprawdzonych w UE rozwiązaniach z zakresu liberalizacją rynku telekomunikacyjnego, z całą pewnością ułatwiłoby wszystkim operatorom funkcjonowanie na polskim rynku a w konsekwencji przyniosłoby wiele korzyści także użytkownikom ich usług.

Zobacz także oficjalne stanowisko NOM. (tutaj)

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje