Reklama

Spis powszechny abonentów

Powstaje Ogólnokrajowe Biuro Numerów i Ogólnokrajowy Spis Abonentów, które współtworzyć ma Telekomunikacja Polska.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisał decyzje ustalające zasady współpracy Telekomunikacji Polskiej z Polkomtel i Polską Telefonią Cyfrową. W decyzjach tych Prezes UKE rozstrzygnął kwestie sporne, w szczególności w zakresie rozliczeń za udostępnianie danych, kar umownych i zakresu przekazywanych danych (format rekordu). Ponadto ustalił, że spółki te mają 2 miesiące na przekazanie do TP danych swoich abonentów. Decyzjom został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Reklama

Kolejne decyzje będą wydawane sukcesywnie, w pierwszej kolejności dla największych dostawców usług.

Jak podaje UKE, wykonanie decyzji umożliwi uruchomienie do końca 2007 r. kompletnego Ogólnokrajowego Biura Numerów i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów. Do zapewnienia tych usług Polska jest zobowiązana na gruncie prawa wspólnotowego. Telekomunikacja Polska została zobowiązana do świadczenia Ogólnokrajowego Biura Numerów (OBN) i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów (OSA), obejmującego abonentów wszystkich dostawców usług telefonii stacjonarnej i ruchomej.

UKE tłumaczy, że w celu realizacji tego obowiązku przez spółkę niezbędne jest przekazanie przez wymienionych dostawców danych swoich abonentów. Jest to jednak możliwe dopiero po podpisaniu umów określających warunki udostępniania tych danych. Dotychczas wielu dostawców usług nie podpisało z Telekomunikacją Polską stosownych umów, w związku z czym spółka wystąpiła do Prezesa UKE o wydanie decyzji określających warunki udostępniania danych lub rozstrzygnięcia kwestii spornych, w zakresie których strony nie doszły do porozumienia.

informacje prasowe/INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: telekomunikacja | UKE | spis powszechny | spis | Orange Polska S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje