Reklama

Regulatorzy wszystkich krajów...

W dniu 18 czerwca 2002 r. w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty odbyło się spotkanie przedstawicieli europejskich regulatorów, zorganizowane w ramach projektu Phare 1999 "Dostosowanie polskich ram regulacyjnych w dziedzinie telekomunikacji i poczty do wymagań rynku wewnętrznego Unii Europejskiej".

W spotkaniu udział wzięli:

Reklama

· Witold Graboś - Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

· David Edmonds - Dyrektor Generalny Oftela (Office of Telecommunications - brytyjski urząd regulacyjny)

· Nils Gunnar Billinger - Dyrektor Generalny PTS (Swedish Post and Telecom Agency - szwedzki regulator)

· Conrad Almeida - Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą RA (Radiocommunications Agency - brytyjska Agencja Radiokomunikacyjna).

Celem spotkania Prezesa URTiP z Dyrektorami Generalnymi Oftela i PTS oraz Dyrektorem RA była wymiana doświadczeń w dziedzinie regulacji rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz omówienie konwergencji nowych technologii w telekomunikacji. W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia: efektywny rozwój rynku i sprostanie potrzebom klientów, promowanie inwestycji i konkurencji, ocena działań regulatora, rola regulatora w kształtowaniu cen, konwergencja technologii w telekomunikacji, radiofonii, telewizji i Internetu (np. ustanowienie Ofcom w Wielkiej Brytanii), a także przyszłe zadania w dziedzinie regulacji poczty.

W ramach projektu Phare 1999 "Dostosowanie polskich ram regulacyjnych w dziedzinie telekomunikacji i poczty do wymagań rynku wewnętrznego UE" (PL99/IB/OT-03) przeprowadzana jest harmonizacja zasad regulacji polskiego rynku telekomunikacyjnego, radiokomunikacyjnego i pocztowego z wymogami acquis Unii Europejskiej. Komponenty umowy twinningowej obejmują m.in. nadawanie, multimedia, połączeń międzyoperatorskich, współpracę URTiP z innymi organami i organizacjami, promowanie konkurencji w telekomunikacji. W 2002 r. projekt będzie znajdował się w końcowej fazie realizacji.

Część projektu dotycząca współpracy bliźniaczej jest realizowana we współpracy Prezesa URTiP z niezależnym regulatorem brytyjskim i szwedzkim - Oftelem i PTS. W ramach tej części przewiduje się jeszcze organizację kilku podsumowujących misji eksperckich, seminariów i szkoleń, a także prace związane z przeglądem zrealizowanych działań i zaplanowaniem końcowych działań korekcyjnych. Współpraca bliźniacza miała trwać do końca czerwca br., ale planowane jest przedłużenie jej do końca listopada 2002 r.

W części inwestycyjnej projektu trwają prace związane z przygotowaniem i zainstalowaniem systemu informatycznego do zarządzania widmem częstotliwości. Raporty z postępów prac są co miesiąc przygotowywane przez wykonawcę, aprobowane przez URTiP i przekazywane Jednostce Finansująco-Kontraktującej. Zgodnie z planem, prace w części inwestycyjnej powinny zakończyć się w lipcu 2002 r. przekazaniem produktu i raportu końcowego z prac.

(komunikat URTiP, podpisany przez prezesa Witolda Grabosia)

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje