Reklama

Przenieś numer

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty podjął, w porozumieniu z operatorami sieci, działania zmierzające do określenia technicznych warunków realizacji usługi przenoszenia numerów wynikającej z zapisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Przenoszenie numerów to uprawnienie abonenta do zachowania posiadanego numeru telefonu przy zmianie operatora sieci (dostawcy usługi), miejsca korzystania z usługi lub rodzaju usługi. Polskie prawo przewiduje obecnie takie uprawnienie tylko dla abonentów sieci stacjonarnych. Nowy projekt ustawy, przedłożony przez rząd parlamentowi w lutym br., gwarantuje takie uprawnienie także dla użytkowników sieci komórkowych. Nie dotyczy to jednak zachowania numeru pomiędzy sieciami stacjonarnymi i ruchomymi.

Reklama

W aktualnym stanie prawnym nie istnieją jednak obowiązkowe normy ani wymagania techniczne, które jednoznacznie określałyby sposób realizacji przenoszenia numerów pomiędzy sieciami różnych operatorów. Prawo nie wskazuje też podmiotu, który miałby odpowiadać za dokonanie wyboru metody realizacji przenoszenia.

Stanowisko Prezesa URTiP w sprawie przenoszenia numerów w publicznych sieciach telefonicznych znajdziesz na stronie WWW: http://www.urtip.gov.pl/bip/a/tekst.jsp?place=bip_text_list&news_cat_id=113&news_id=57

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje