Reklama

Prezes URT się sprzeciwia

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji sprzeciwił się projektowi zmiany cennika usług, dotyczącego wprowadzenia "Oferty TP S.A. Biznes". Jego zdaniem niektórym abonentom ogranicza on swobodny wybór pasującej im oferty.

W świetle przepisów Prawa telekomunikacyjnego usługi powszechne powinny być dostępne dla każdego użytkownika z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie. Ponadto zasada równego traktowania użytkowników powinna być rozumiana jako zakaz ustalania przez operatora takich warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, które dyskryminują lub w sposób nieuzasadniony powodują uprzywilejowanie poszczególnych grup adresatów. W projekcie cennika, jaki TPSA wysłała do URT, czytamy: "...oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Korzystanie z oferty jest uzależnione od przedstawienia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON". Ponadto mogą z niej korzystać jedynie abonenci, którzy wybrali Pakiet Standard lub Octopus Standard. TP S.A. zróżnicowała swoich abonentów. W efekcie spółka ogranicza abonentom pakietu standardowego, nie prowadzącym działalności gospodarczej, prawo dokonania wyboru oferty, która dla nich jest najbardziej korzystna. Dodatkowo TP S.A. zastrzega sobie prawo do ograniczenia oferowania usług w ramach "Oferty TP S.A. Biznes" w zależności od możliwości technicznych swojej sieci. Jednak nie jest możliwe ustalenie, w jakim stopniu ograniczenia techniczne sieci TP S.A. wpływają na poziom dostępności usług świadczonych według warunków w "Ofercie TP S.A. Biznes". Urząd uznał propozycję cennika za niezgodną z prawem telekomunikacyjnym.

Reklama

Prawo telekomunikacyjne zobowiązuje operatora o znaczącej lub dominującej pozycji na krajowym rynku telefonów, do przesyłania prezesowi URT projektu cennika usług lub jego zmian. Operator musi je dostarczyć na 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia w życie. Prezes URT może zgłosić sprzeciw jeśli uzna cennik za sprzeczny z ustawą. Wówczas projekt lub jego zmiany nie mogą być zastosowane

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Biznes | Orange Polska S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje