Reklama

Operatorzy przeciwko obniżce stawek SMS

Urząd Komunikacji Elektronicznej chce obniżyć hurtowe stawki, jakie operatorzy płacą między sobą za dostarczanie wiadomości SMS. Pomysł nie przypadł do gustu operatorom, którzy twierdzą, że obniżka nie przełoży się na mniejsze ceny za SMS-y dla klientów.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził konsultacje na temat nowej propozycji, której najważniejszym elementem ma być nałożenie na operatorów obowiązku polegającego na zakazie stosowania stawek za dostarczenie krótkich wiadomości tekstowych SMS (do innej sieci) na poziomie wyższym niż 0,05 zł bez VAT (obecnie stawka wynosi ta ok. 15 groszy netto).

Reklama

Prezes UKE stoi na stanowisku, iż stawka detaliczna za zakańczanie wiadomości SMS powinna kształtować się na poziomie niższym aniżeli większość dostępnych na rynku ofert detalicznych. Innego zdania są duzi gracze komórkowego rynku, którzy przekonują, że proponowane zmiany pogorszą sytuację na rynku. Jedynie Play pozytywnie podchodzi do propozycji UKE.

Orange: Wielomilionowe straty największych operatorów

Komórkowa sieć Orange w przesłanym do UKE stanowisku wskazuje, że obniżenie wysokości stawek za zakańczanie wiadomości SMS do poziomu 0,05 zł spowoduje wielomilionowe straty największych operatorów, co będzie miało negatywny wpływ na poziom prowadzonych inwestycji i może zmusić operatorów do zrekompensowania poniesionych w wyniku wprowadzenia regulacji strat za pomocą innych usług, przede wszystkim usług głosowych.

Orange twierdzi, że planowana regulacja nie przyniesie korzyści konsumentom, bo rynek detaliczny jest konkurencyjny, a ceny detaliczne są bardzo niskie. Zdaniem Orange projekt regulacji może przyczynić się do wstrzymania zmian na rynku detalicznym i spowodować zamrożenie cen detalicznych.

Plus: Zmiany bez korzyści dla abonentów

Także komórkowa sieć Plus twierdzi, że brak jest jakichkolwiek podstaw do wprowadzenia regulacji rynku hurtowego zakańczania krótkich wiadomości tekstowych. Podobnie jak Orange, sieć Plus twierdzi, że planowana regulacja nie przyniesie korzyści konsumentom, bo rynek detaliczny jest konkurencyjny, a wątpliwym jest, aby wprowadzenie regulacji hurtowych stawek za zakańczanie SMS w sieciach operatorów miało przełożenie na stawki detaliczne oferowane konsumentom.

Plus uznaje, że obecny stan istniejący na rynku odzwierciedlony w istnieniu całkowitej symetrii jest optymalny, a nadto istniejąca symetria stawek wynika z dobrowolnie zawieranych umów międzyoperatorskich. Plus wskazuje, że nałożenie na polskich operatorów obowiązku ustalania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty również w stosunku do wiadomości SMS pochodzących od operatorów zagranicznych spowoduje powstanie wielomilionowych ujemnych przepływów finansowych pomiędzy operatorami krajowymi i zagranicznymi oraz asymetrię, która wyniesie 2300 proc.

Dowiedz się więcej na temat: Era | korzyści | Play | Orange | plus | UKE | operatorzy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje