Reklama

Nowa oferta Idei

Od wczoraj w sieci Idea dostępna jest nowa abonamentowa oferta taryfowa dla klientów indywidualnych. Nowa oferta Idea Optima to zdecydowanie najkorzystniejsza na rynku oferta taryfowa, dająca klientom możliwość elastycznego wyboru spośród sześciu taryf (m.in. wprowadzona nowa niższa taryfa Idea Optima 15). Nowy, atrakcyjny układ planów taryfowych daje optymalny stosunek wysokości abonamentu do ilości minut. Ponadto Idea przygotowała specjalną promocję z telefonem wysokiej klasy Nokia 8210 za jedyne 49 zł (netto) oraz telefonem Nokia 3310 w cenie 2 zł (netto).

Idea - zgodnie ze swoją dewizą "CIĄGLE NOWE POMYSŁY "- już po raz kolejny wprowadza zupełnie nowe na polskim rynku GSM rozwiązanie Darmowego Pakietu Głosowo-SMS, który umożliwia wymianę Pakietu Minut (zawartych w abonamencie) na bezpłatne SMSy. Daje to możliwość wymiany minut na SMS-y w ramach pakietu bezpłatnych minut w stałym stosunku 1 minuta = 4 SMS (czyli 1 SMS to 15 sek.)

Reklama

Kolejną innowacją jest wprowadzenie naliczania połączeń co 30 sekund (po pierwszej minucie). Ponadto nadal dostępne są korzystne dla klientów elementy: Kapitał Minut (umożliwiający przenoszenie niewykorzystanych Pakietów na następny miesiąc) oraz Płaska Taryfa (stałe opłaty niezależnie od pory dnia).

Taryfy

Oferta jest skierowana dla nowych klientów indywidualnych. Na wyraźne życzenie klienta nowe plany taryfowe mogą być również aktywowane firmie. Oferta jest dostępna także dla obecnych abonentów ofert w sieci Idea, którzy mogą dokupić nowe taryfy Idea Optima na swoje dotychczasowe konta abonenckie. Wszyscy obecni abonenci mają możliwość skorzystania z nowej oferty Idea Optima przy czym dla abonentów pozostających w okresie promocyjnym jest to opcja płatna 49 zł przy zmianie planu taryfowego na niższy w opłacie abonamentowej. Dodatkowe pakiety będą dostępne na zasadach analogicznych do stosowanych dotychczas w ofercie Idea Optima.

* Ofertę tworzy sześć planów taryfowych opartych na bezpłatnych pakietach minut/SMS-ów.

* Obowiązuje taktowanie co 30 sekund po pierwszej minucie połączenia w miejsce usługi 'Co Druga Minuta Gratis'

* We wszystkich planach taryfowych stawka za połączenia jest płaska - nie ma podziału na godziny szczytu i poza szczytem oraz na połączenia w sieci i poza sieć.

* Pakiety bezpłatnych minut połączeń mają nową funkcjonalność - w ramach pakietu abonent może zamiennie wykonywać połączenia głosowe lub wysyłać SMS-y. Wymiana minuta połączenia głosowego/SMS następuje w stosunku 1:4, czyli w zamian za jedną minutę połączenia głosowego abonent może wysłać 4 SMS-y. Dla uproszczenia: 1 SMS to równowartość 15 sekund.

Uproszczony cennik połączeń w Nowej ofercie Idea Optima:

Plan taryfowy Nowa Optima 15 Nowa Optima 30 Nowa Optima 60 Nowa Optima 90 Nowa Optima 120 Nowa Optima 240

Opłata za włączenie do sieci (aktywacja) 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Abonament miesięczny (płatny z góry) 29,90 39,99 71,99 89,99 114,99 199,99

Pakiet bezpłatnych minut połączeń 15

minut/ 60 SMS 30 minut/ 120 SMS 60 minut/ 240 SMS 90 minut/ 360 SMS 120 minut/ 480 SMS 240 minut/ 960 SMS

Kapitał minut

(przechodzenie niewykorzystywanych bezpłatnych minut połączeń do puli w następnym miesiącu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan taryfowy Nowa Optima 15 Nowa Optima 30 Nowa Optima 60 Nowa Optima 90 Nowa Optima 120 Nowa Optima 240

Opłata za minutę połączenia do:

- Sieci komórkowych (Idea, Centertel, Era, Plus GSM)

- Sieci stacjonarnych 1,65 1,35 1,15 0,90 0,80 0,70

Opłata za SMS po przekroczeniu pakietu bezpłatnych minut połączeń 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Połączenia z pocztą głosowa (numer *501) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Połączenia międzynarodowe 1,65 +TPSA 1,35 +TPSA 1,15 +TPSA 0,90 +TPSA 0,80 +TPSA 0,70 +TPSA

Ceny netto (PLN).

Opłata za połączenia krajowe jest naliczana za pierwszą minutę, a następnie - za każde rozpoczęte 30 sekund połowa stawki.

W planach taryfowych Idea Optima 15 i Idea Optima 30 będzie obowiązywała opłata aktywacyjna (50 zł), w planach taryfowych Idea Optima 60-240 aktywacja będzie bezpłatna.

Działanie przelicznika minuta/SMS

W każdym planie taryfowym przelicznik minuta/SMS wynosi 1:4 - wysłanie 4 SMS-ów powoduje pomniejszenie pakietu o 1 minutę. Abonent nie musi deklarować z góry, w jakich proporcjach minut/SMS-ów wykorzysta pakiet. Do pakietu zaliczane są kolejno wszystkie SMS-y i rozmowy, które od początku okresu rozliczeniowego wykonuje abonent.

Przykład:

Abonent posiada plan taryfowy z pakietem 30 bezpłatnych minut połączeń. Przelicznik [minuta/SMS] wynosi 1:4, a więc przez wysłanie 4 SMS-ów abonent pomniejsza pakiet o jedną minutę. W ramach całego pakietu może wykonać do 30 minut rozmów lub wysłać do 120 SMS-ów. Może też zużyć pakiet w dowolnych proporcjach, z zachowaniem zasady: 1 minuta = 4 SMS-y. Abonent może posługiwać się dla swojej wygody przelicznikiem: 1 SMS = 15 sekund. Po przekroczeniu pakietu obowiązuje we wszystkich planach taryfowych jedna stawka za SMS. Do pakietu zaliczane są tylko SMS-y standardowe (tzn. objęte standardową stawką), nie są zaliczane SMS-y specjalne (np. z zakresu 7000 - 7999, Idea.czat, Idea WaPark SMS) o stawce innej niż standardowa. W pakietach ma zastosowanie Kapitał Minut, czyli przechodzenie niewykorzystanych minut połączeń na następny miesiąc. Jeśli po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego pozostanie niewykorzystana niepełna minuta, to przy przejściu na kolejny miesiąc ulega ona zawsze zaokrągleniu w górę. Następuje to z uwzględnieniem taktowania co 30 sekund, czyli może wystąpić zaokrąglenie w gorę do 30 sekund lub do pełnej minuty.

Inne opłaty

Opłaty za usługi dodane w sieci Idea pozostają nie zmienione dla nowych planów taryfowych. Zmianie ulega zakres dostępnych usług.

Dostępne usługi

W ramach nowej oferty będą dostępne usługi obecne w dotychczasowej ofercie Idea Optima, z wyjątkiem usług: Pakiet SMS, SMS Taryfa Malejąca, Pakiet Info Telekontakt (Pozostanie Pakiet Info SMS). Usługa 'Co Druga Minuta Gratis' może być oferowana w przyszłości na zasadach promocji w ograniczonym zakresie.

Program Profit

Abonenci nowej oferty Idea Optima będą mieli możliwość przystąpienia do Programu Profit na zasadach analogicznych, jak dotychczasowi abonenci Idea Optima.

Idea - ciągle nowe pomysły

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. jest operatorem dwóch sieci telefonii komórkowej: cyfrowej Idei z ponad 2.400.000 użytkowników i analogowej NMT450i (Centertel), z której korzysta kikadziesiąt tysięcy abonentów. W ogólnopolskiej dwuzakresowej (GSM 900/1800) sieci Idea dostępne są: usługa bezabonamentowa POP, kompleksowa oferta OPTIMA oraz wyjątkowa oferta dla klientów biznesowych - MERITUM.

W obu sieciach PTK Centertel dostępne są liczne usługi, m.in.: poczta głosowa, transmisja danych i faxów, dostęp do Internetu (WAP, Idea.Net), szybka transmisja danych GPRS, "Co Druga Minuta Gratis', Pakiety SMS, usługi mobile-banking WBK24WAP, karta kredytowa VISA WBK Idea Profit, teleserwis bankowy, serwisy informacyjne, informacje tekstowe SMS, usługi sieci inteligentnej oraz roaming z ponad 200 operatorami na całym świecie i satelitarną siecią Globalstar. Oferta sieci Idea dostępna jest w ponad 700 punktach sprzedaży na terenie całej Polski.

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. powstała w grudniu 1991 r. jako pierwszy w Polsce operator komórkowy w systemie NMT450i (sieć Centertel została uruchomiona 18.06.1992 r.). 1.03.1998 r. PTK Centertel uruchomiła sieć Idea Centertel (GSM 1800), która od 1.03.2000 r. (po uzyskaniu koncesji GSM 900) jest siecią dwuzakresową GSM 900/1800 pod nazwą handlową Idea. W grudniu 2000 r. PTK Centertel uzyskała koncesje UMTS, której uruchomienie planowane jest po 2003 r. Udziałowcami PTK Centertel są: Telekomunikacja Polska S.A., posiadająca 66 proc. udziałów oraz France Telecom z 34 proc. udziałów.

Więcej informacji znajdziesz w Internecie (http://www.idea.pl) oraz pod numerem Informacji Handlowej 0-801 234 567.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Netto | opłaty | pomysły | Nokia | taryfa | opłata | Orange Polska S.A. | pakiet | idea

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje