Reklama

Nokia: Dobre wyniki za rok 2001

W czwartym kwartale 2001 roku firma osiągnęła zyski wyższe od planowanych i wyraźnie powiększyła swoje udziały w rynku telefonów komórkowych.

Porównanie wyników za czwarty kwartał 2001 r. z danymi za czwarty kwartał 2000 r.:

Reklama

* Sprzedaż netto spadła o 5 % do poziomu 8 788 mln Euro (9 284 mln Euro w IV kw. 2000 r.).

* Zysk z działalności operacyjnej pro forma wyniósł 1 589 mln Euro (1 728 mln), marża operacyjna 18,1 % (18,6 %).

Korekty pro forma w IV kwartale 2001 r. wyniosły 736 mln Euro i składały się z:

* Amortyzacji wartości niematerialnych w wys. 87 mln Euro.

* Osłabienia wartości niematerialnych w wysokości 464 mln Euro w związku z działalnością Nokia Networks Broadband oraz Nokia Internet Communications.

* Wydatków na restrukturyzację w wysokości 105 mln Euro.

* Spadku inwestycji mniejszościowych w wysokości 80 mln Euro.

* Zysku netto pro forma, który wyniósł 1 153 mln Euro (1 210 mln Euro).

* Zysku na akcję (EPS) pro forma (z uwzględnieniem ekwiwalentów akcji), który wyniósł 0,24 Euro (0,25 Euro).

* Zysku netto (IAS) wyniósł 450 mln Euro (1 204 mln Euro), a ogłoszony zysk na akcję (z uwzględnieniem ekwiwalentów akcji) wyniósł 0.09 Euro (0.25 Euro).

Porównanie wyników roku 2001 do wyników roku 2000:

* Sprzedaż netto wzrosła o 3 % do poziomu 31 191 mln Euro (w porównaniu z 30 376 mln Euro w 2000r.).

* Zysk z działalności operacyjnej pro forma wyniósł 5 237 mln Euro (5 861 mln Euro), marża operacyjna 16,8 % (19,3 %).

* Korekty pro forma za rok 2001 wyniosły 1 875 mln Euro.

* Zysk netto pro forma wyniósł 3 789 mln Euro (4 027 mln Euro).

* Zysk na akcję (EPS) pro forma (z uwzględnieniem ekwiwalentów akcji) wyniósł 0,79 Euro (0,84 Euro).

* Zysk netto (IAS) wyniósł 2 200 mln Euro (3 938 Euro), a zysk na akcję (z uwzględnieniem ekwiwalentów akcji) wyniósł 0,46 Euro (0,82 Euro).

* Na koniec roku finansowego przepływy finansowe z działalności operacyjnej netto wyniosły 5,1 miliarda Euro (2,9 miliarda Euro) a wskaźnik zadłużenia (dźwignia finansowa) był na poziomie - 41 % (-26 %).

W związku z wynikami roku 2001 Zarząd firmy Nokia zaproponuje dywidendę w wysokości 0,27 Euro na 1 akcję .

(Pełna wersja niniejszej informacji została opublikowana na stronie internetowej firmy Nokia

http://www.nokia.com/investor/2001/4Q/index.html)

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: PORÓWNANIE | dobre wyniki | Nokia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje