Reklama

Nie ma mocnych na TP SA?

Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), operator sieci telefonii komórkowej Era poinformowała, że w dniu 6 listopada 2002 Sąd Antymonopolowy uznał odwołanie TP S.A. od decyzji Urzędu Regulacji Telekomunikacji dotyczącej rozliczeń międzyoperatorskich między PTC i TPSA.

W dniu 29 listopada 2001 URT wydał decyzję, na mocy której obniżone zostały średnio o 67% stawki rozliczeniowe płacone przez PTC wobec TPSA za ruch wychodzący z sieci PTC do sieci TPSA, które wcześniej były ustalone na podstawie umowy pomiędzy operatorami. TPSA złożyła odwołanie od tej decyzji do Sądu Antymonopolowego.

Reklama

Sąd uznał odwołanie TPSA jedynie z powodu niewystarczającego - zdaniem sądu - uzasadnienia przez URT nowego poziomu stawek rozliczeniowych. Wszystkie pozostałe zarzuty TPSA, w szczególności kwestionowanie prawa URT do podjęcia omawianej decyzji, zostały oddalone. PTC uważa, że URTiP (jak obecnie nazywa się urząd regulacji) jest w zaistniałej sytuacji zobowiązany do wydania nowej decyzji w odpowiedzi na wniosek PTC, w oparciu o który została wydana uchylona decyzja. PTC jest przekonana, że nowa decyzja URTiP, po uzupełnieniu uzasadnienia, będzie zawierała identyczne (nie zakwestionowane przez sąd), korzystne dla PTC warunki rozliczeń z TPSA.

PTC zamierza wystąpić do Sądu Najwyższego o kasację decyzji Sądu Antymonopolowego. PTC jest zdania, iż doprowadzenie stawek w rozliczeniach międzyoperatorskich w Polsce do poziomu obowiązującego na bardziej zaawansowanych rynkach europejskich jest nieuniknione i jest niezbędne do ustanowienia sprawiedliwych i konkurencyjnych warunków działania na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. Decyzja URT z listopada 2001 roku była właściwym krokiem w tym kierunku, gdyż doprowadzała stawki rozliczeń za połączenia z sieci komórkowej do stacjonarnej do poziomu nieznacznie tylko wyższego niż standardy europejskie.

Koszty rozliczeń międzyoperatorskich wykazywane przez PTC w oparciu o decyzję Prezesa URT, w okresie od daty wydania decyzji do końca trzeciego kwartału 2002, były niższe o 52,7 miliona złotych od kosztów, jakie wynikałyby ze stawek obowiązujących przed wydaniem decyzji przez URT. Nie znając wyniku możliwego odwołania do Sądu Najwyższego, ani nie znając warunków ewentualnej nowej decyzji URTiP, PTC zdecydowała się przyjąć ostrożne stanowisko i utworzyć rezerwę w wynikach za trzeci kwartał 2002 roku na pełną kwotę 52,7 miliona złotych. Ogłoszenie wyników za trzeci kwartał 2002 jest planowane na dzień 13 listopada 2002 roku.

PTC poinformowała jednocześnie, że w dniu 23 października 2002 roku Sąd Antymonopolowy odrzucił odwołanie TPSA od innej decyzji URT, która nakazywała TPSA płacenie na rzecz PTC stawek rozliczeniowych za zakańczanie ruchu międzynarodowego przychodzącego do sieci PTC. Do dnia dzisiejszego, PTC nie została poinformowana, czy TPSA zamierza odwołać się od tej decyzji Sądu Antymonopolowego. Gdyby takie odwołanie miało miejsce, PTC jest przekonana, że Sąd Najwyższy podtrzymałby wyrok Sądu Antymonopolowego. PTC otrzymuje przychody z tytułu ruchu międzynarodowego przychodzącego do sieci PTC od maja 2001 roku. W okresie do końca trzeciego kwartału 2002 roku przychody z tego tytułu wyniosły łącznie 133,4 miliona złotych.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Orange Polska S.A. | odwołanie | Nie ma mocnych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje