Reklama

Netia: Chcemy działać

Firmy grupy kapitałowej Netia Holdings S.A. zwróciły się do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji o wydanie decyzji ustalających warunki prowadzenia działalności telekomunikacyjnej i potwierdzenie zezwolenia na eksploatację publicznych sieci telefonicznych.

Na skutek uchwalenia i wejścia w życie ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2000 Nr 73 poz. 852, Prawo Telekomunikacyjne) koncesje telekomunikacyjne wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 1990 roku o łączności wygasły lub stały się z mocy prawa zezwoleniami w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.

Reklama

Spółki, które uiszczały opłaty koncesyjne, zażądały ponadto ich zwrotu w związku z wygaśnięciem koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych: NT Mazowsze S.A. w kwocie stanowiącej równowartość w PLN 57.949.850 euro oraz NT Telmedia S.A. i NT

Silesia S.A., łącznie w kwocie stanowiącej równowartość 34.190.100 euro.

Zdaniem wnioskodawców, wysokość przyjętej opłaty koncesyjnej wiązała się bezpośrednio z przewidywanym terminem otrzymania Koncesji, okresem ochrony koncesyjnej i planowanymi wpływami z działalności koncesjonowanej, które miały stanowić racjonalne

uzasadnienie kosztów ponoszonych przez każdą ze Spółek, na które zostały nałożone opłaty koncesyjne i obowiązki inwestycyjne. Na skutek uchwalenia Prawa telekomunikacyjnego, Koncesje wygasły z dniem 1 stycznia 2001 roku. Skrócenie okresu ochrony z zakładanych 15 lat do najwyżej 3 lat, a w przypadku Netia Telekom Mazowsze S.A. do 6 miesięcy, pozbawiło Koncesje wartości ekonomicznej.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: opłaty | skutek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje