Kruszenie monopolu TP SA

Precedensowa decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty uwalnia polski rynek telefonicznych połączeń lokalnych. Rozstrzygnięta sprawa dotyczyła zmiany umowy o połączeniu sieci Tele2 z siecią Telekomunikacji Polskiej S.A. w zakresie umożliwiającym abonentom TP S.A. dostęp za pośrednictwem numeru NDS lub preselekcji do usług miejscowych i strefowych świadczonych przez Tele2.

Do tej pory abonenci sieci stacjonarnych mogli wybrać alternatywnego operatora dla realizacji połączeń telefonicznych międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci telefonii komórkowych. Natomiast nie mogli wybrać operatora w zakresie usług miejscowych i strefowych z uwagi na brak stosownych umów pomiędzy TP S.A. i pozostałymi operatorami. Ponadto TP S.A. złożyła wniosek do Prezesa URTiP o zawieszenie realizacji tych uprawnień z uwagi na deklarowany brak możliwości technicznych. Decyzja Prezesa URTiP z 4 listopada 2004 r. umożliwi abonentom TP S.A. realizację uprawnienia do wyboru Tele2 jako operatora połączeń miejscowych i strefowych (w obrębie jednej strefy numeracyjnej). Stanowisko Prezesa URTiP poparła Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) reprezentująca opinię operatorów telekomunikacyjnych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony, jak również ważny interes społeczny. Stronom przysługuje teraz odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Szczegółowe informacje na temat tej sprawy są dostępne na stronie URTiP.

Dowiedz się więcej na temat: tele2 | Orange Polska S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje