Reklama

Kontynuacja programu "TPszkoła"

Szkoły mogą łączyć ofertę programu "TPszkoła" z ryczałtem internetowym i dzięki temu zwiększyć czas dostępu do Internetu o 30 godzin. Akcja "TPszkoła" prowadzona przez TP SA we współpracy z MENiS (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu) będzie kontynuowana w roku 2002. Już 9 tys. szkół korzysta z preferencji świadczonych przez TP SA na rzecz szkolnych pracowni internetowych.

Od tego roku szkoły uczestniczące w programie i zamierzające do niego przystąpić mogą łączyć ofertę promocyjną (600 darmowych impulsów) z ryczałtem internetowym - 30 godzin za 60 zł do połączeń przez numery dostępowe: 0-202122 i 0-202422. Po wykorzystaniu darmowych jednostek automatycznie będzie włączany pakiet 30 godzin, za które szkoła zapłaci 60 zł.

Reklama

Z ryczałtowego dostępu można korzystać przez cała dobę, a czas spędzony w Internecie to czas rzeczywisty. W danym miesiącu można wykorzystać jeden pakiet 30 godzin. Niewykorzystany czas nie przechodzi na następny miesiąc.

Bonifikatę 600 jednostek taryfikacyjnych i ryczałt internetowy szkoły otrzymują w ramach Pakietu Standardowego, w którym abonament wynosi 35 zł + VAT.

Program przeznaczony jest dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Dotychczas z preferencji mogły korzystać szkoły, które posiadały pracownię internetową zgodną ze standardami MENiS tzn. składającą się przynajmniej z 5 komputerów.

Akcja promocyjna TP SA dla szkół trwa dwa lata i w tym czasie szkoły dokonały połączeń z Internetem, których wartość przekroczyła już 10 mln zł - według cen obowiązujących od września 2001r. Z bonifikaty 600 jednostek taryfikacyjnych korzysta obecnie ponad 6 tysięcy szkół, a z promocji dotyczącej instalacji linii telefonicznej za złotówkę - 5 tysięcy. Z obu form promocji korzysta obecnie blisko 9 tysięcy placówek oświatowych.

Tak duże zainteresowanie skłoniło TP SA i MENiS do kontynuowania współpracy w ułatwianiu dostępu polskim szkołom do nowoczesnych technik zdobywania wiedzy i korzystania z zasobów informacji znajdujących się w światowej Sieci.

www.tpsa.pl/tpszkola

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: MEN | Orange Polska S.A. | szkoły

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje