Reklama

Jak teleinformatyka zmienia miasta

W których miastach teleinformatyka przyniosła najwięcej pożytku społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Miasta zajmujące trzy pierwsze miejsca w rankingu ― Seul, Singapur i Sztokholm ― dzięki dużym inwestycjom w teleinformatykę zrealizowały z powodzeniem wiele celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Na przykład Singapur dynamicznie wprowadza elektroniczne innowacje w ochronie zdrowia i jest pionierem w zarządzaniu zatorami drogowymi. Natomiast Seul wykorzystuje teleinformatykę w wielu inicjatywach technicznych korzystnych dla środowiska.

Reklama

Badanie to wykazało również, że kilka miast w krajach BRIC, m.in. Sao Paulo i Delhi, ma obiecujące plany szybkiego zlikwidowania nierówności społeczno-ekonomicznych przez wdrażanie teleinformatyki z udziałem wielu partnerów. W szczególności Sao Paulo otrzymało kilka nagród krajowych i międzynarodowych za programy likwidacji e-wykluczenia. Inicjatywy te zwiększają świadomość potrzeby poprawy umiejętności posługiwania się teleinformatyką oraz jej kluczowego znaczenia dla dalszego rozwoju.

W Delhi podjęto kilka interesujących inicjatyw mających na celu wykorzystanie teleinformatyki dla dobra obywateli. Doskonałym przykładem przedsięwzięcia z udziałem wielu partnerów jest projekt Eko, który umożliwia dokonywanie transakcji finansowych o niewielkiej wartości z wykorzystaniem telefonów komórkowych lub przez punkty sprzedaży detalicznej. Eko obsługuje ponad 1,3 mln klientów i przetworzył już 500 mln dolarów w postaci mikrodepozytów, płatności i przekazów. W Dehli klienci mają dostęp do podstawowych usług finansowych, na przykład mogą je wykorzystywać w działalności jako przedsiębiorcy lub do otrzymywania wynagrodzenia za pracę.

Wzrost PKB na głowę jest często utożsamiany z rosnącą konsumpcją, a w konsekwencji z większym wpływem na środowisko naturalne spowodowanym na przykład przez zwiększenie emisji CO2. Część środowiskowa opracowania pokazuje, jak teleinformatyka może być wykorzystana do oddzielenia wzrostu PKB i emisji CO2. Miasto o wysokim PKB może dzięki teleinformatyce zmniejszyć poziom konsumpcji wprowadzając na przykład inteligentny system komunikacji podmiejskiej. Miasto w kraju rozwijającym się może wybrać bardziej zrównoważoną ścieżkę rozwoju uzyskując usługi tego samego rodzaju, ale w formie wirtualnej (w odróżnieniu od produktów fizycznych).

- Bardzo ważne jest przeanalizowanie perspektywy poszczególnych obywateli" ― powiedział Patrik Regardh z Laboratorium społeczeństwa sieciowego (Networked Society Lab) firmy Ericsson. "W miastach odnoszących sukcesy jest dużo ciekawych pomysłów, kapitału i utalentowanych ludzi. Utrzymanie tej atrakcyjności wymaga stałego postępu ekonomicznego, a także społecznego i w obszarze ochrony środowiska".

Nowy raport analizuje korzyści, jakie teleinformatyka przyniosła w różnych miastach i obszarach, takich jak ochrona zdrowia, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska i efektywność, a także interakcje obywateli z teleinformatyką.

- Gdy ludzie mają zaspokojone najbardziej podstawowe potrzeby, zaczynają się interesować innymi sprawami, na przykład zrównoważonym stylem życia, dostępem do kultury, dobrym transportem, ułatwieniami w zawieraniu transakcji, dobrą ochroną zdrowia ― zwłaszcza w starszym wieku ― a także możliwością samorealizacji przez podnoszenie wykształcenia i czystością środowiska w mieście ― powiedział Erik Almqvist, dyrektor firmy Arthur D. Little.

Networked Society City Index jest narzędziem, które umożliwia władzom miejskim i osobom podejmującym decyzje monitorowanie położenia i postępów miast na krzywej rozwoju teleinformatyki. Ranking ten powinien być traktowany raczej jako punkt wyjścia do otwartego dialogu, a nie ostatnie słowo w dyskusji o możliwościach osiągania przez miasta postępów finansowych, społecznych i środowiskowych.

Ranking Networked Society City Index ― opracowany na podstawie wspólnego badania przeprowadzonego przez firmę Ericsson i specjalizującą się w konsultacjach w dziedzinie zarządzania firmę Arthur D. Little - składa się trzech raportów, które klasyfikują 25 największych miast świata pod względem zdolności do wykorzystania rozwoju teleinformatyki dla dobra obywateli i firm. W raportach tych zostały wykorzystane informacje uzyskane bezpośrednio lub pośrednio z różnych źródeł, między innymi zarządów i rad miast.

INTERIA.PL/informacje prasowe

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: miasto | miasta | seul | Singapur | teleinformatyka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje