GPRS jak z bicza strzelił

Firma Tektronix wprowadziła do sprzedaży system monitoringu NET-GPRS, wspomagający szybkie opracowywanie i weryfikację działania usług w technologii GPRS.

W systemie GPRS dane przebiegają między stacją telefonii komórkowej a zewnętrzną siecią pakietową. Rozwiązanie wykorzystuje technikę przełączania pakietów, którą dodano do istniejącej sieci GSM, zwiększając w ten sposób szybkość transmisji danych i skracając czas realizacji połączenia. Są to cechy istotne dla dzisiejszych abonentów, którzy oczekują sprawnie działających usług nowej generacji, takich jak poczta elektroniczna, komunikaty tekstowe czy też dostęp do Internetu.

Reklama

Dzięki zastosowaniu nowego systemu monitoringu NET-GPRS operatorzy zyskują przewagę nad konkurencją w świadczeniu usług nowej generacji. System oferowany przez firmę Tektronix umożliwia szybsze i bardziej efektywne wprowadzanie nowoczesnych usług, a także optymalizowanie działania sieci GPRS. W tym celu jest wykorzystywany zestaw narzędzi do optymalizacji sieci i wykrywania usterek, opracowany specjalnie pod kątem potrzeb sieci GPRS.

Nieinwazyjny system NET-GPRS włącza się do łączy transmisji sygnałów i danych SS7/GSM i GPRS, które są obecne w każdej infrastrukturze sieci GPRS. NET-GPRS może obserwować wszystkie interfejsy wykorzystywane w takich ?procedurach? GPRS

jak GPRS Attach, GPRS Location Update i inne. Ta podstawowa cecha systemu, nazwana śledzeniem procedur (Procedure Trace), ułatwia operatorom korelowanie informacji pochodzących z różnych interfejsów, zawartych w stosach różnych protokołów, a także odnoszących się do transakcji odbywających się w różnych rejonach geograficznych. Funkcja śledzenia procedur ma zatem przewagę nad tradycyjnymi funkcjami monitorowania, oferowanymi przez centrale, elementy sieci oraz ośrodki eksploatacji i konserwacji. Ponadto bardzo dobra czytelność danych dotyczących nowo instalowanych elementów GPRS umożliwia ograniczenie liczby wykwalifikowanych pracowników terenowych, wykonujących prace wdrożeniowe, konserwacyjne i diagnostyczne.

Funkcja śledzenia procedur jest również pomocna przy optymalizowaniu sieci i wykrywaniu usterek. System NET-GPRS rejestruje historię monitorowanych przez siebie transakcji i procedur. Użytkownik może prześledzić cały przebieg transakcji i odtworzyć informacje o jej protokołach i drodze. Graficzne narzędzia pomagają szybciej wykrywać problemy w przepływie komunikatów i identyfikować potencjalne źródła pogarszania się jakości usług. Dlatego też szybciej można reagować na uwagi abonentów, a także dokładniej oceniać problemy i przygotowywać potencjalne rozwiązania.

System NET-GPRS wyposażono w interfejs graficzny oparty o Windows. Dzięki temu użytkownik pracuje w znanym środowisku i zyskuje dostęp do aplikacji biurowych oraz narzędzi analitycznych. NET-GPRS opiera się na tej samej sprawdzonej platformie, co system monitoringu Tektronix NET-7 dla sieci GSM. Natomiast cechy NET-GPRS opracowano i zoptymalizowano specjalnie pod kątem zastosowań GPRS.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje