Reklama

Bezpieczna Idea

Polska Telefonia Komórkowa Centertel otrzymała "Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego". Jest to dokument gwarantujący, że abonenci i użytkownicy otrzymują usługi telefonii komórkowej na najwyższym poziomie, zgodnym ze standardami bezpieczeństwa NATO, a firma jest sprawnie zarządzana od strony organizacyjnej.

Certyfikat bezpieczeństwa dla PTK Centertel przyznała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Służby ochrony państwa sprawdziły wszystkie procedury wewnętrzne oraz systemy bezpieczeństwa służące ochronie przesyłania informacji w sieci Idea - powiedział Andrzej Barcikowski, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Reklama

"Miarą troski i inwestycji PTK Centertel w ochronę zasobów danych jest przyznanie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Poświadczenia Bezpieczeństwa Przemysłowego" - powiedział Sławomir Skrodzki, prezes zarządu i dyrektor generalny PTK Centertel. - "W przyszłości zamierzamy nadal skutecznie chronić dane naszych abonentów i efektywnie zarządzać posiadanymi informacjami zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami bezpieczeństwa i ochrony danych - konkurując przede wszystkim wysoką jakością techniczną sieci oraz nowymi usługami i produktami i z coraz lepszą obsługą klientów."

Dostęp do informacji niejawnych i ich przetwarzanie wymagają przestrzegania określonych zasad ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem. Przy przetwarzaniu informacji niejawnych szczególnie istotne są wymogi ochrony różniące się w zależności od nadanej klauzuli: zastrzeżone, poufne (dotyczy tajemnicy służbowej), tajne czy ściśle tajne (dotyczy tajemnicy państwowej oraz wymogi dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa). Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego jest warunkiem 'sine qua non' wykonywania przez PTK Centertel zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Jest ono swoistym certyfikatem wiarygodności PTK Centertel, operatora sieci IDEA jako krajowego operatora telefonii komórkowej, upoważnionego do zawierania lub wykonywania umów powodujących konieczność dostępu do informacji niejawnych dotyczących współpracy telekomunikacyjnej z Ministerstwem Obrony Narodowej lub innymi działami administracji rządowej.

(mobile.net.pl)

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: niebezpieczeństwo | idea

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje