Operatorzy o podziale TP

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej napłynęły cztery stanowiska w sprawie możliwości wdrożenia funkcjonalnej separacji jako środka regulacyjnego w telekomunikacji.

W przedstawionym stanowisku Telekomunikacja Polska kwestionuje możliwość wdrożenia funkcjonalnej separacji na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa telekomunikacyjnego. W ocenie TP nie jest możliwe nałożenie obowiązku funkcjonalnej, bądź strukturalnej separacji na podstawie obecnego pakietu dyrektyw.

Reklama

Kolejnym podmiotem, który przedstawił swoje stanowisko była Polska Telefonia Cyfrowa. W ocenie spółki ewentualne wdrożenie funkcjonalnej separacji może nie przynieść oczekiwanych rezultatów i może być niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia.

Opinię wyraziła również Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zrzeszająca m.in. przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zdaniem KIGEiT nałożenie obowiązku funkcjonalnej separacji na gruncie Prawa telekomunikacyjnego jest obecnie możliwe, ponadto może rozwiązać szereg występujących problemów i przyczynić się do rozwoju konkurencji. Izba przedstawiła też szereg dokumentów dotyczących funkcjonalnej separacji.

Stanowisko w sprawie funkcjonalnej separacji przedstawiło także Tele2. Spółka pozytywnie ocenia możliwość i zasadność wdrożenia tego środka w Polsce. Przy czym zdaniem Tele2 korzystniejszym dla rynku rozwiązaniem byłoby wdrożenie strukturalnej, a nie funkcjonalnej separacji.

Dowiedz się więcej na temat: operatorzy

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje