Komórki wyprą telefony stacjonarne

Czy tradycyjna telefonia skazana jest na porażkę? Najnowsze badania rynku pokazują, że Polacy coraz częściej wybierają komórki.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zlecił przeprowadzenie badań marketingowych firmie Indicator, która zebrała opinie o funkcjonowaniu rynku telekomunikacyjnego "oczami konsumenta".

Reklama

Badania pokazują opinie części konsumentów rynku telefonii stacjonarnej i komórkowej. Przeprowadzono je w dniach 6 - 12 grudnia 2006 roku na terenie całego kraju na próbie 1616 respondentów.

Ilu z nas posiada telefon komórkowy?

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość respondentów posiada telefon komórkowy lub stacjonarny (91 proc.), co wskazuje na wysoki poziom telefonizacji polskiego społeczeństwa. Posiadaczem wyłącznie telefonu komórkowego był co czwarty badany (25 proc.), podobnie w co czwartym domu jest zainstalowana wyłącznie linia stacjonarna (27 proc.). Linia telefonu stacjonarnego znajduje się w domach dwóch trzecich badanych (66 proc.). Żadnego telefonu nie posiadało jedynie 9 proc. respondentów.

Porównując badania przeprowadzone w tym samym okresie ubiegłego roku, gdy wówczas 78 proc. respondentów posiadało telefon stacjonarny w miejscu zamieszkania, a 70 proc. respondentów prywatnych posiadało telefony komórkowe, możemy zaobserwować zmiany zgodne z tendencją trwającą od kilku lat na rynku telekomunikacyjnym: rosnąca powszechność telefonii mobilnej oraz stabilizacja na rynku telefonii stacjonarnej.

Kto na czele wśród operatorów stacjonarnych?

Telekomunikacja Polska niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby abonentów, której linię telefoniczną użytkuje prawie 91 proc. respondentów posiadających telefon stacjonarny. Pozostali trzej główni uczestnicy rynku dzielą między siebie 8 proc. jako główni operatorzy. W sumie z usług operatora Tele2 korzysta 6 proc. respondentów, a z usług Dialogu korzysta niespełna 5 proc. badanych.

Jak często przeprowadzamy rozmowy lokalne?

Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że wykonuje rozmowy lokalne codziennie lub nieznacznie rzadziej. W porównaniu z rokiem 2005, odsetek respondentów, którzy wykonują połączenia lokalne często zwiększył się o 15 punktów procentowych. Na tej podstawie można wnioskować, że telefon stacjonarny jest dla ankietowanych ważnym narzędziem kontaktu na niewielką odległość.

W roku 2006 niewielu uczestników sondażu wykonywało rozmowy lokalne rzadziej niż 3 razy w miesiącu (5 proc.). Widać zatem, że w domach badanych, którzy założyli linię telefonu stacjonarnego, jest ona wykorzystywana intensywnie, głównie do prowadzenia rozmów lokalnych.

Dzwonimy do babci...

Badani deklarowali, że często korzystają z rozmów międzystrefowych, lecz nie codziennie. Najczęściej ten typ połączeń wykorzystywany jest kilka razy w tygodniu (48 proc.).

W porównaniu z wynikami badania z 2005 roku grupa respondentów wykonujących połączenia międzystrefowe kilka razy w tygodniu zwiększyła się o 12,8 punktów procentowych. O kilkanaście punktów procentowych zmalała jednocześnie grupa respondentów wykonujących te połączenia codziennie i w roku 2006 kształtowała się na poziomie 5 proc. Około 30 proc. respondentów, posiadających telefon stacjonarny, wykonuje połączenia międzystrefowe rzadziej niż kilka razy w miesiącu.

... ale nie do USA

Mimo dużej migracji Polaków do krajów Unii Europejskiej, to połączenia międzynarodowe nadal są wykonywane sporadycznie. Tylko 10 proc. respondentów wskazało, że wykonuje połączenia międzynarodowe częściej niż kilka razy na kwartał. Najliczniejsza była grupa respondentów dzwoniących za granicę rzadziej niż raz na pół roku (45 proc.). Liczna była też grupa respondentów (20 proc.), którzy nie potrafili określić częstotliwości wykonywanych połączeń. Stan ten wynikać może, z jednej strony z przeświadczenia badanych na temat wysokich cen połączeń, z drugiej zaś z braku potrzeby tego rodzaju kontaktu.

Rozmowy na komórki

Tylko nieco ponad 8 proc. badanych wykonuje codziennie połączenia na telefony komórkowe. Co siódmy respondent posiadający telefon stacjonarny wykonuje połączenia do sieci ruchomych 3-5 razy w tygodniu (15 proc.), tyle samo jest wykonujących takie połączenia rzadziej, 1-2 razy na tydzień i 1-3 razy w miesiącu. Raz na kwartał lub rzadziej takie połączenia wykonuje jedna trzecia ankietowanych (32 proc.).

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje